Sesja Rady w dniu czwartek, 27 lutego 2020

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 158 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:41:16
Liczba odtworzeń: 268
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:021.Otwarcie sesji.
11:032.Stwierdzenie prawomocności obrad.
11:063.Przyjęcie porządku obrad.
11:074.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
11:335.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
11:366.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przemyskiego na lata 2019-2020.
11:437.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na cele rolne na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przemyskiego, położonej w Nienadowej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
11:478.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości Powiatu Przemyskiego położonej w Nienadowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 100/340, 100/341, nr 100/347, nr 43/5, nr 56 służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, celem przebudowy na kablowe linii nN zasilanych od stacji Nienadowa 1 obwód 1,2,3,4 zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Dubiecko o znaku GiOŚ.6733.6.2019 z dnia 06 maja 2019 r.
12:059.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie określenia szczegółowych wymogów Raportu o stanie Powiatu Przemyskiego.
12:1610.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
12:4311.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:4312.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Przemyskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje