XVII Sesja Rady Gminy Lisewo, 26 lutego 2020 r. cz.2

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 244 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:02:52
Liczba odtworzeń: 343
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:231.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
14:232.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
14:253.Zatwierdzenie porządku obrad.
14:254.Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
14:285.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
14:416.Sprawozdanie Wójta Gminy.
15:137.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie za 2019 r.
15:218.Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny za 2019 r.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
15:23a)rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego - (projekt nr 1);
15:26b)rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego - (projekt nr 2);
15:28c)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2020 r. - (projekt nr 3);
15:29d)zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lisewo”- (projekt nr 4);
15:31e)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok - (projekt nr 5);
15:32f)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo na okres do 3 lat - (projekt nr 6).
15:3710.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad