V Sesja Rady Miasta - 24 stycznia 2019 cz. 3

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 917 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:30:50
Liczba odtworzeń: 888
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku dziennego obrad.
10:283.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.
10:284.Powołanie Komisji Uchwał.
10:415.Wnioski obywatelskie.
10:456.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zduńska Wola na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023” za okres 2016-2017 (druk nr 1/19 z dnia 15.01.2019 r.).
10:467.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 10/19 z dnia 15.01.2019 r.).
11:048.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 11/19 z dnia 15.01.2019 r.).
11:169.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 12/19 z dnia 15.01.2019 r.).
11:1810.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 13/19 z dnia 15.01.2019 r.).
11:33a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 15/19 z dnia 23.01.2019 r.)
12:33b)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 16/19 z dnia 23.01.2019 r.)
13:0611.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 14/19 z dnia 16.01.2019 r.).
13:1612.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 2/19 z dnia 10.01.2019 r.).
15:1713.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 9/19 z dnia 15.01.2019 r.).
15:1914.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola (druk nr 6/19 z dnia 15.01.2019 r.).
15:2115.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola do roku 2020 (druk nr 5/19 z dnia 14.01.2019 r.).
15:3416.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 7/19 z dnia 14.01.2019 r.).
15:3817.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 8/19 z dnia 15.01.2019 r.).
15:4318.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru reprezentanta Miasta Zduńska Wola do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe” (druk nr 3/19 z dnia 11.01.2019 r.).
15:5719.Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego w formie „Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim”.
16:1920.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
16:3121.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16:4022.Sprawy różne.
16:4023.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad