[KADENCJA 2024-2029] V Sesja Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, 10 lipca 2024

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
Czas publikacji: 3 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:10:06
Liczba odtworzeń: 72
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
14:082.Wnioski w sprawie porządku obrad.
14:153.(Druk Nr 36) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
14:164.(Druk Nr 37) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
14:185.(Druk Nr 30) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Duchnicach.
14:206.(Druk Nr 31) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Duchnicach.
14:227.(Druk Nr 32) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym PGR Szeligi.
14:248.(Druk Nr 35) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ożarów Mazowiecki zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym SHR Płochocin.
14:289.(Druk Nr 22) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.
14:3010.(Druk Nr 34) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2024 roku.
14:3511.(Druk Nr 33) Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
14:3812.(Druk Nr 38) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
14:4013.Interpelacje i zapytania radnych.
15:0914.Wolne wnioski.
15:1015.Sprawy organizacyjne.
15:1016.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad