IV Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego w dniu 10 lipca 2024 r.

Rada Powiatu Sokołowskiego
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 00:41:54
Liczba odtworzeń: 152
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:011. Otwarcie sesji Logowanie do systemu
2. Wnioski do porządku obrad.
12:03a)Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 8 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu
12:123. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
12:194. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok.
12:215. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2024-2036.
12:256. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
a)głosowanie autopoprawki do projktu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim
12:417. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12:428. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad