Sesja Rady w dniu środa, 10 lipca 2024

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 02:19:40
Liczba odtworzeń: 121
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:001.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:022.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:033.Przyjęcie protokołu z sesji.
11:444.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Gąbin
b)przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2023-2030
11:48c)przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024-2030
11:53d)zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
11:54e)zaciągnięcia kredytu długoterminowego
11:55f)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024-2035
11:56g)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024.
12:12h)stwierdzenia wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję lat 2024-2027.
13:166.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad