IV sesja Rady Miejskiej w Witkowie - 10 lipca 2024 r.

Rada Miejska w Witkowie
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 00:36:01
Liczba odtworzeń: 116
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:021.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
12:202.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Witkowie.
12:203.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Witkowie.
12:214.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy i Miasta Witkowo w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
12:245.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Witkowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy i Miasta Witkowo w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
12:326.Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
12:327.Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
12:348.Inne sprawy.
12:349.Zamknięcie obrad IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.
pokaż cały porządek obrad