VI Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 10 lipca 2024

Rada Miejska w Piasecznie
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 01:01:59
Liczba odtworzeń: 293
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji
1)Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 14.288.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 czerwca 2024 r.
2)Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 14.290.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 czerwca 2024 r.
3)Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2024 r., sygn. akt V SA/Wa 857/24
4)Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2024 r., sygn. akt V SA/Wa 858/24
5)Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2024 r., sygn. akt V SA/Wa 860/24
2.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3.Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5.Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6.Bieżące uchwały
1)W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
2)W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
3)W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Piaseczno akcji Sfinks Polska Spółka Akcyjna
4)W sprawie skargi T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie zweryfikowania okoliczności naruszeń stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych z lat dziewięćdziesiątych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
5)W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości zabudowanych garażami, położonych w obr. 4 m. Piaseczno przy ul. Energetycznej
6)W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łbiska gm. Piaseczno
7)W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18/74, obręb 17 m. Piaseczno
8)W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 13, obr. 27 m. Piaseczno, położonej przy ul. Prusa
9)W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości dz. ew. 124/13, położonej w Jesówce
10)W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości i części nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Piaseczno, stanowiących własność Gminy Piaseczno
11)W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – Zalesie Dolne dla obszarów działek nr ew. 49/4 i 46 obręb 65
12)W sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 14.288.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 czerwca 2024 r.
13)W sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 14.290.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 czerwca 2024 r.
14)W sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2024 r., sygn. akt V SA/Wa 857/24
15)W sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2024 r., sygn. akt V SA/Wa 858/24
16)W sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2024 r., sygn. akt V SA/Wa 860/24
7.Wolne wnioski
8.Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad