Sesja Rady w dniu wtorek, 9 lipca 2024

Rada Miejska w Cybince
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 00:29:23
Liczba odtworzeń: 113
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:042.Wnioski do porządku obrad.
15:073.Interpelacje, wnioski i zapytania.
15:094.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną (DRUK NR 1/IV/2024).
15:175.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2024 r. (DRUK NR 2/IV/2024).
15:206.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2024-2040 (DRUK NR 3/IV/2024).
15:237.Informacja Przewodniczącego Rady.
15:318.Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Sprawy różne.
15:329.Zatwierdzenie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Cybince.
15:3210.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad