Sesja Rady w dniu wtorek, 9 lipca 2024

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 9 lipca 2024
Długość nagrania: 00:46:31
Liczba odtworzeń: 80
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Miasta Siedlce.
4.Przyjęcie protokołu III Sesji.
16:215.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad