III Sesja Rady Miejskiej w Wieleniu w dniu wtorek, 9 lipca 2024

Rada Miejska w Wieleniu
Czas publikacji: 9 lipca 2024
Długość nagrania: 00:31:23
Liczba odtworzeń: 62
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe
12:02a)otwarcie sesji, przywitanie gości,
12:03b)stwierdzenie quorum,
12:03c)porządek posiedzenia.
12:032.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:08a)zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Wieleń na 2024 rok,
12:12b)zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieleń na lata 2024-2043.
12:303.Wolne głosy i wnioski.
4.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad