XVII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu wtorek, 25 lutego 2020

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 484 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:45:45
Liczba odtworzeń: 522
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Sprawozdanie z rocznej działalności Komisariatu Policji oraz przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kleszczewo.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
9.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń
10.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
11.Zapytania i wolne wnioski.
12.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad