Sesja Rady w dniu czwartek, 24 stycznia 2019

Rada Powiatu Bielskiego
Czas publikacji: 564 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:49:48
Liczba odtworzeń: 709
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
10:23II Wystąpienia zaproszonych gości.
10:24III Przyjęcie porządku obrad.
10:25IV Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dn. 20 grudnia 2018 r.
10:33VPowołanie Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych.
11:09VI Informacja Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
VII Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
11:411.wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru;
12:012.wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru;
12:233.wyboru członka Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej;
12:264.ustalenia wynagrodzenia Starosty Bielskiego;
12:305.zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
12:326.zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2019 r.;
12:357.zmiany uchwały Nr VI/2/9/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej;
12:388.ustalenia warunków bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych, od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu Bielskiego, w prawo własności tych gruntów;
12:429.zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.;
12:4510.zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.
12:54VIII Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
12:55IX Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad