Sesja Rady w dniu poniedziałek, 24 lutego 2020

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 42 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:39:31
Liczba odtworzeń: 268
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

07:171.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie quorum.
07:212.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie:
08:25a)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020
08:34b)Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020
08:554.Wolne wnioski i informacje.
08:555.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad