Sesja Rady w dniu czwartek, 24 stycznia 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 914 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:19:12
Liczba odtworzeń: 769
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji.
10:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:063.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:074.Przyjęcie porządku obrad.
10:195.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
6.Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
10:32a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok /projekt uchwały został przekazany Radnym w wersji papierowej w dniu 20.11.2018r./,
10:38b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
10:40c)odczytanie opinii Komisji właściwej w sprawach budżetu o projekcie uchwały budżetowej,
10:47d)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego do projektu uchwały budżetowej,
11:32e)dyskusja,
11:35f)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego,
11:35g)podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
11:59a)przedstawienie projektu uchwały,
12:05b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
12:06c)odczytanie opinii Komisji właściwej o projekcie uchwały,
12:07d)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego do projektu uchwały,
12:07e)dyskusja,
12:08f)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego,
12:08g)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
12:128.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiat Przemyski.
12:149.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Bircza.
12:1410.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Dubiecko.
12:1511.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Fredropol.
12:1512.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Krzywcza.
12:1613.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Medyka.
12:1614.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Orły.
12:1615.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Przemyśl.
12:1716.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Stubno.
12:1717.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Żurawica.
12:4618.Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:4619.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad