II Sesja Rady Miasta Wisła 29.05.2024

Rada Miasta Wisła
Czas publikacji: 31 maja 2024
Długość nagrania: 01:11:28
Liczba odtworzeń: 214
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
14:082.Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).
14:093.Przyjęcie protokołu z LXIX Sesji Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2024 roku
14:104.Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta Wisła z dnia 7 maja 2024 roku
14:105.Wystąpienie zaproszonych gości.
14:346.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.
14:397.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.
14:408.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.
14:409.Podjęcie następujących uchwał:
14:40a)Zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
14:41b)Zmieniająca budżet miasta Wisła na 2024 rok
14:41c)zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej
14:41d)zmieniająca uchwałę nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
14:42e)w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące Uchwały Nr LXVIII/1087/2024 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2024 r. zmieniającej Uchwałę Nr LX/939/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie korzystania z miejsc postojowych na zlokalizowanych poza pasem drogowym nieruchomościach Gminy Wisła
14:42f)zmieniająca uchwałę nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
14:43g)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 240303_1.0002.3552/78 położonej w Wiśle os. Jarzębata.
14:43h)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 240303_1.0002.495/10 położonej w Wiśle Jonidło.
14:43i)w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Miasta Wisła na okres od maja do grudnia 2024 r.
14:44j)w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/184/2007 Rady Miasta Wisły z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczących Komisji Rady Miasta Wisły, Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz uchwały Nr XXIX/368/2009 Rady Miasta Wisły z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady
14:44k)w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wiśle Malince.
15:00l)w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/1049/2024 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
15:0610.Interpelacje i zapytania
15:0611.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
15:0712.Komunikaty i informacje.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad