Sesja Rady w dniu poniedziałek, 17 lutego 2020

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Czas publikacji: 18 lutego 2020
Długość nagrania: 01:29:28
Liczba odtworzeń: 1416
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zatwierdzenie porządku sesji.
3.Analiza stanu bezpieczeństwa - Komenda Powiatowa Policji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie edukacji publicznej.
5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w styczniu 2020 r.
6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
8.Informacje i oświadczenia radnych.
16:309.Zamknięcie sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad