III Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 28.05.2024r. (bez napisów)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 28 maja 2024
Długość nagrania: 00:41:15
Liczba odtworzeń: 453
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:041.1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:052. 2.Przyjęcie protokołu nr II/24 z sesji Rady Miasta Puławy z 16 maja 2024 r.
15:093. 3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
15:114. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie gminy Miasto Puławy.
15:165. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Puławy do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.
15:176. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Puławy do Puławskiej Rady Sportu V kadencji.
15:207. 7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
15:238. 8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
15:249. 9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego.
15:2510. 10.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
15:2511. 11.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 02.05.2024 r. do 17.05.2024 r.
15:3912. 12.Interpelacje i zapytania radnych.
15:3913. 13.Odpowiedzi na interpelacje.
15:4214. 14.Wolne wnioski i informacje.
15:4215. 15.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad