II Sesja Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 maja 2024 roku

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 28 maja 2024
Długość nagrania: 01:29:40
Liczba odtworzeń: 1730
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:081.Otwarcie obrad.
09:102.Przedstawienie porządku obrad.
09:123.Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 02 maja 2024 r.
09:134.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
09:225.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
10:256.Wybór Starosty Kaliskiego.
7.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
10:40a)w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego
10:42b)zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia jej składu osobowego
11:078.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego
11:319.Wybór Wicestarosty Kaliskiego.
12:2910.Wybór pozostałych Członków Zarządu Powiatu Kaliskiego.
12:2911.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
12:31a)w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Kaliskiego i ustalenia przedmiotu ich działania,
12:41b)w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,
12:58c)w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,
12:59d)w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Kaliskiego – Starosty Kaliskiego,
e)w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Kaliskiego.
13:00f)zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
13:0112.Interpelacje i zapytania radnych.
13:0713.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:0714.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad