2. Sesja Rady Miasta kadencji 2024-2029 - 27.05.2024

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 27 maja 2024
Długość nagrania: 01:02:52
Liczba odtworzeń: 866
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne:
a)stwierdzenie quorum;
b)ustalenie porządku obrad;
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
5.Podjęcie uchwał:
a)Druk Nr 3/II/2024 -w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.
b)Druk Nr 4/II/2024 -w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Miasta Radzyń Podlaski.
c)Druk Nr 5/II/2024 - w sprawie powołania, ustalenia liczebności i składu stałych komisji Rady Miasta Radzyń Podlaski.
d)Druk Nr 6/II/2024 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Radzyń Podlaski.
e)Druk Nr 7/II/2024 - w sprawie uchylenia uchwały nr IX/50/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie przyjęcia przez Miiasto Radzyń Podlaski Samorządowej Karty Praw Rodzin.
f)Druk Nr 8/II/2024 - w sprawie przyjęcia od Gminy Międzyrzec Podlaski realizacji zadania w zakresie udzielenia mieszkańcom Gminy Międzyrzec Podlaski schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych.
g)Druk Nr 9/II/2024 - w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście Radzyń Podlaski na lata 2024-2030.
h)Druk Nr 10/II/2024 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radzyń Podlaski.
i)Druk Nr 11/II/2024 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
j)Druk Nr 12/II/2024 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.Wolne wnioski i informacje.
17:087.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad