Sesja Rady w dniu poniedziałek, 27 stycznia 2020

Rada Powiatu w Legionowie
Czas publikacji: 183 dni 7 godzin temu
Liczba odtworzeń: 275
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie obrad.
11:092. Informacja o porządku obrad.
11:163. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie.
11:164. Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu i informacje Starosty Legionowskiego.
11:355. Informacja z działalności Legionowskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
11:486. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Stanisławowie Pierwszym.
11:597. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie planu dofinansowania w roku 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski.
12:028. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.
12:109. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania Nagrody Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski.
12:1110. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zmian w składzie Komisji Porządku Publicznego.
12:1311.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zmian w składzie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
12:1512.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie skargi Pana Marcina Mizgalskiego na działanie Starosty Legionowskiego
12:1713.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie petycji Pani Renaty Sutor
12:1714. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
12:2515. Wolne wnioski i oświadczenia.
12:2516. Zamknięcie posiedzenia.
17.Po zakończeniu Sesji Rady Powiatu w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie odbędą się warsztaty dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego.
pokaż cały porządek obrad