Sesja Rady w dniu czwartek, 13 lutego 2020

Rada Gminy w Galewicach
Czas publikacji: 184 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:09:52
Liczba odtworzeń: 251
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:551.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
15:582. Przyjęcie porządku obrad.
15:593. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
16:004.Rozpatrzenia uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/105/20 Rady Gminy w Galewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice na lata 2020 -2033
16:015. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice.
16:026. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
16:027. Zamknięcie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad