Sesja nadzwyczajna Nr XXIII/20 Rady Gminy Świerklaniec w dniu 11 lutego 2020 r. cz. 2

Rada Gminy Świerklaniec
Czas publikacji: 184 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:20:04
Liczba odtworzeń: 355
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie posiedzenia.
16:062.Przedstawienie porządku obrad.
17:543.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 201 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego część obszaru sołectwa Orzech - etap 1.
18:434.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 202 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
18:435.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 204 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
18:456.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 205 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2020-2037.
18:457.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad