XV Sesja Rady w dniu 12 lutego 2020

Rada Miejska Gminy Osieczna
Czas publikacji: 184 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:17:24
Liczba odtworzeń: 367
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie sesji oraz powitanie Radnych i Gości.
13:042. Stwierdzenie quorum.
13:063. Informacja o porządku obrad XV sesji Rady.
13:074. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13:105. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje stałych komisji Rady o posiedzeniach w okresie międzysesyjnym:
13:12a)Komisji Rewizyjnej
13:12b)Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
13:13c)Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
13:14d)Komisji Skarg Wniosków i Petycji
13:307. Informacja Burmistrza o jego działalności w okresie międzysesyjnym.
13:308. Zgłaszanie interpelacji przez Radnych.
13:379. Zapytania Radnych.
13:3910. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osieczna na rok szkolny 2019/2020.
13:4011. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
13:4112. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby oddziału przedszkolnego w Kątach Przedszkola Samorządowego w Osiecznej.
13:4713. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna na 2020 rok.
14:1114. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2020 rok.
14:1215. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020–2028.
15:2016. Wnioski i informacje.
15:2017. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15:2018. Zakończenie obrad XV sesji Rady.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Gminy Osieczna - najnowsze transmisje z obrad

78 dni 3 godziny temu 201
91 dni 20 godzin temu 215
148 dni 6 godzin temu 301
183 dni 7 godzin temu 186
183 dni 7 godzin temu 172
183 dni 7 godzin temu 210
183 dni 7 godzin temu 176
183 dni 8 godzin temu 178
183 dni 8 godzin temu 166
Pokaż wszystkie transmisje