II Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 16.05.2024r. (bez napisów)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 16 maja 2024
Długość nagrania: 02:17:50
Liczba odtworzeń: 546
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:281.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:292. 2. Przyjęcie protokołu nr I/24 z sesji Rady Miasta Puławy z 7 maja 2024 r.
15:443. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
15:544. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
16:045. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego.
16:126. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego.
16:197. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy.
16:258. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Wychowania.
16:329. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.
16:5010. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
16:5611. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
16:5712.Punkt 11a: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Puławy do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miasta Puławy.
17:0613.Punkt 11b:Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Puławy.
17:0714. 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 15.04.2024 r. do 30.04.2024 r.
17:1015. 13. Interpelacje i zapytania radnych.
17:1016. 14. Odpowiedzi na interpelacje.
17:1917. 15. Wolne wnioski i informacje.
17:1918. 16. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad