II Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 14 maja 2024

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 14 maja 2024
Długość nagrania: 02:38:03
Liczba odtworzeń: 364
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie obrad sesji.
14:042.Sprawdzenie kworum.
14:073.Przedstawienie porządku obrad.
14:104.Ocena zasobów pomocy społecznej.
14:225.Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Wasilkowskie Centrum Seniora.
14:276.Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.
14:297.Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.
14:318.Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.
14:339.Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
15:3810.Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wasilkowa.
16:0511.Uchwała w sprawie diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
16:2312.Sprawy różne.
16:2313.Interpelacje i zapytania Radnych.
16:4014.Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej.
16:4015.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad