Sesja Rady w dniu czwartek, 30 stycznia 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 56 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:15:30
Liczba odtworzeń: 85
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Pisz.
14:042.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:063.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XVI sesji.
14:064.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Pisz.
14:135.Interpelacje i zapytania radnych.
14:136.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:227.Aktualna sytuacja kadrowa i finansowa SP ZOZ.
14:248.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Powiatu Piskiego w 2019 r.
9.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:40a)w sprawie zawarcia porozumienia na realizację w ramach współpracy zadania polegającego na opracowaniu Strategii obszaru funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe Mazury 2030/,
14:42b)w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
14:51c)w sprawie przyjęcia przez Powiat Piski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
14:5110.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
15:0411.Wnioski i oświadczenia radnych.
15:1812.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
15:1813.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad