I sesja Rady Miejskiej w Witkowie - 7 maja 2024 r.

Rada Miejska w Witkowie
Czas publikacji: 8 maja 2024
Długość nagrania: 03:39:40
Liczba odtworzeń: 1848
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:021.Otwarcie sesji
12:222.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych poprzedzone ew. wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze.
12:343.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza ew. poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze.
12:354.Stwierdzenie kworum.
12:385.Wybór komisji skrutacyjnej.
13:186.Wybór Przewodniczącego Rady.
13:327.Uchwalenie dalszego porządku obrad.
13:528.Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
14:059.Informacja Burmistrza o stanie Gminy.
15:3710.Powołanie stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenie ich składów osobowych.
15:3711.Wolne wnioski.
15:3812.Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej w Witkowie.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Witkowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje