I Sesja Rady Miasta Wisła 07.05.2024

Rada Miasta Wisła
Czas publikacji: 7 maja 2024
Długość nagrania: 01:05:13
Liczba odtworzeń: 359
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
16:082.Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego i burmistrza.
16:103.Złożenie ślubowania przez radnych.
16:104.Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Wisła:
16:11a)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Wisła,
16:12b)Zgłoszenie kandydatów,
16:18c)Wybór Komisji Skrutacyjnej,
16:29d)Przeprowadzenie wyborów,
16:31e)Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
16:325.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Wisła.
16:376.Podjęcie uchwały w sprawie złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Wisła.
16:387.Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
16:388.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wisła
16:39a)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wisła
16:40b)Zgłaszanie kandydatów
16:41c)Wybór Komisji Skrutacyjnej
16:52d)Przeprowadzenie wyborów
16:55e)Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
16:569.Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Wisła i ustalenie ich składów
16:5810.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wisła
16:5911.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wisła
17:0112.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Wisła
13.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad