I Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 07.05.2024r. cz2 (bez napisów)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 7 maja 2024
Długość nagrania: 00:57:15
Liczba odtworzeń: 1071
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:141.1. Otwarcie sesji.
15:282.2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
15:323.3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
15:444.4. Złożenie ślubowania przez prezydenta miasta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
16:065.5. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.
6.6 . Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puławy.
16:09a)1) Przyjęcie zasad głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puławy;
16:13b)2) Zgłaszanie kandydatów wraz z prezentacją na funkcje Przewodniczącego Rady Miasta;
16:22c)3) Przeprowadzenie głosowania tajnego;
16:25d)4) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puławy.
16:287.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Puławy.
8.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Puławy.
16:42a)1) Przyjęcie zasad głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Puławy;
16:46b)2) Zgłaszanie kandydatów wraz z prezentacją na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miasta;
16:53c)3) Przeprowadzenie głosowania tajnego;
16:54d)4) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Puławy.
16:589.9. Wolne wnioski i informacje.
16:5910.10. Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad