Sesja Rady w dniu wtorek, 4 lutego 2020 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 537 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:31:16
Liczba odtworzeń: 648
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:111.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:172.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:183.Informacja n/t działalności MOSiR w 2019 r. oraz planowanej działalności na 2020 r..
15:224.Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę mieszkańców Łazisk Górnych z dnia 26.11.2019 r.
15:275.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/165/19 z dnia 17.12.2019 r.
15:306.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2020 uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/166/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku.
15:327.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
15:338.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (dot. etatu dyspozytora).
15:359.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (dot. SilesiaNet).
15:4010.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fitowoltaicznych, w ramach projektu grantowego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.01-24-003D/19/
11.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług społecznych poprzez przekształcenie jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych oraz połączenia utworzonego centrum usług społecznych z jednostką budżetową - ośrodkiem wsparcia - Miejskim Ośrodkiem Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.
15:4512.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług społecznych poprzez przekształcenie jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych oraz połączenia utworzonego centrum usług społecznych z jednostką budżetową - ośrodkiem wsparcia - Miejskim Ośrodkiem Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.
15:4913.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.
15:5214.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności leczniczej w budynku przychodni przy Placu Ratuszowym 1 B w Łaziskach Górnych, w tym kolejnych umów.
15:5415.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2013/115 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Jaworowej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1557/5, 930/7 oraz 928/11, położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Ogrodowej.
15:5617.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 5234/204 położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej.
16:0918.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
19.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
20.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje