LVII Sesja Rady Miasta Wisła 15.05.2023

Rada Miasta Wisła
Czas publikacji: 15 maja 2023
Długość nagrania: 00:26:20
Liczba odtworzeń: 133
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad
2.Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta Wisła
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Wisła na rok 2023
4.Zamknięcie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad