Sesja Rady w dniu piątek, 31 stycznia 2020

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 666 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:58:52
Liczba odtworzeń: 1193
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:591.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
14:042.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
14:053.Przyjęcie protokołu z sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
14:071)przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Gąbin z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2020”
14:102)przyjęcia stanowiska w zakresie celowości zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami
14:143)zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin do kategorii dróg gminnych.
14:184)zmiany Uchwały Nr 123/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin
14:265)zmiany Uchwały Nr 124/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
14:326)zmiany Uchwały Nr 125/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14:377)zmiany Uchwały Nr 126/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekracyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14:398)zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
14:419)upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego
14:4410)zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Borkach oraz filii bibliotecznej w Topólnie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie
14:4611)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2020-2031
14:5212)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020
14:535.Zapytania i wolne wnioski.
14:536.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje