XIX sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 30.01.2020 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 270 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 02:12:55
Liczba odtworzeń: 1448
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
10:363.Sprawy różne i wolne wnioski.
10:454.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
10:501)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
10:522)ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
10:533)uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022,
10:554)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
10:565)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
11:066)w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok,
11:096.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
11:127.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
11:128.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
pokaż cały porządek obrad