Sesja Rady w dniu czwartek, 30 stycznia 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 399 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:57:06
Liczba odtworzeń: 763
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XVIII Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
10:413.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/407/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2018-2021”. /druk nr 1/
10:454.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bełchatów a Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy ”Koniczynka” w Bełchatowie. /druk nr 2/
10:555.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie zmieniającej Uchwałę nr XVII/125/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z węzła przesiadkowego zlokalizowanego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej. /druk nr 3/
10:576.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. /druk nr 4/
11:057.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bełchatowie na 2020 rok. /druk nr 5/
8.Informacja z działalności Rady za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji
11:379.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
10.Sprawy różne.
11:5711.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Bełchatowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje