XXII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 stycznia 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 441 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:58:56
Liczba odtworzeń: 564
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4.Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
6.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
b)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej na 2020 r.,
c)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.,
d)w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.,
e)w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2020 r.
f)w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
g)w sprawie powierzenia miastu Grajewo zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania.
7.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad