75. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 19.03.2024

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 20 marca 2024
Długość nagrania: 00:10:24
Liczba odtworzeń: 328
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne:
a)stwierdzenie quorum.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 398/LXXV/2024 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu.
b)Druk Nr 399/LXXV/2024 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
c)Druk Nr 400/LXXV/2024 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
09:124.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad