LXIX Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 29.02.2024r. (bez napisów)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 29 lutego 2024
Długość nagrania: 05:47:43
Liczba odtworzeń: 839
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:191.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:202. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Puławy nr LXVIII z 25 stycznia 2024 r.
16:213. 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
16:234. 3a. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy.
16:565.punkt 3b: Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Puławy w sprawie sytuacji w Zakładach Azotowych Puławy.
17:066. 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy.
17:077. 5. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024:
17:108. 5a) odczytanie opinii komisji Rady Miasta
20:259. 5b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024 - 2028
20:2610. 5c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028
20:2711.5d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024
20:2812.5e. Apel Rady Miasta Puławy skierowany do Wojewody Lubelskiego w sprawie zwiekszenia środków finansowych przeznaczonych na remont grobów i Cmentarza Wojennego w Puławach.
20:3013. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Puławy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Miasto Puławy w 2024 roku.
20:3114. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Puławy na sztandarze Powiatowego Zespołu Wychowania i Kształcenia w Puławach.
20:3215. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanych garażami działek gruntu na rzecz ich dzierżawców.
20:3416. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaka ratownika oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
20:5917. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu „Puławska Karta Mieszkańca”.
21:0018.11a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puławy.
21:0019. 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 15.01.2024 r. do 16.02.2024 r.
21:0620. 13. Interpelacje i zapytania radnych.
21:1621. 14. Odpowiedzi na interpelacje.
21:5522. 15. Wolne wnioski i informacje.
21:5523. 16. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad