Sesja Rady w dniu poniedziałek, 14 stycznia 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 852 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:13:44
Liczba odtworzeń: 1176
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie V Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
2)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
5.Zakończenie obrad V Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad