74. Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta 22.02.2024

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 22 lutego 2024
Długość nagrania: 00:06:54
Liczba odtworzeń: 161
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne:
a)stwierdzenie quorum.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 395/LXXIV/2024 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radzyń Podlaski w 2024 roku.
b)Druk Nr 396/LXXIV/2024 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
c)Druk Nr 397/LXXIV/2024 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16:234.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad