LIII Sesja Rady (nadzwyczajna) w dniu 21 lutego 2024

Rada Gminy Obrowo
Czas publikacji: 22 lutego 2024
Długość nagrania: 00:12:33
Liczba odtworzeń: 446
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:041.Otwarcie LIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
11:042.Stwierdzenie quorum.
11:043.Ustalenie porządku obrad.
11:064.Przyjęcie protokołu z LII nadzwyczajnej sesji.
11:085.Wybór sekretarza obrad.
11:136.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2024 rok
11:147.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037.
11:148.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad