LXXXVII Sesja Rady Miejskiej z 31 stycznia 2024 r.

Rada Miejska w Warce
Czas publikacji: 1 lutego 2024
Długość nagrania: 00:47:44
Liczba odtworzeń: 234
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie sesji.
16:062.Stwierdzenie prawomocności obrad.
16:093.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
16:114.Przyjęcie protokołów z LXXXV i LXXXVI Sesji Rady Miejskiej w Warce.
16:125.Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych za 2023 rok.
16:156.Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Warce za 2023 rok.
16:177.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w Gminie Warka w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
16:198.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Warka na lata 2024-2030.
16:219.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Warka na lata 2024-2026.
16:2510.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
16:3411.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu gminy Warka.
16:3612.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu Senior + w Piasecznie.
16:3713.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Warka na lata 2023-2026”.
16:4014.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Warce.
16:4315.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Warce.
16:4516.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Małgorzaty we Wrociszewie.
16:4717.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/120/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
16:5118.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
16:5319.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka.
16:5320.Interpelacje i zapytania Radnych.
16:5321.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad