LXVIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 31 stycznia 2024
Długość nagrania: 01:32:29
Liczba odtworzeń: 139
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:201.Otwarcie obrad.
10:282.Przedstawienie porządku obrad.
10:293.Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 07 grudnia 2023 r.
10:304.Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.
10:315.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
6.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
10:33a)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do końca trwania VI kadencji,
10:34b)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do końca trwania VI kadencji,
10:35c)w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2024 – 2028,
10:36d)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 4621P na odcinku Michałów - Marchwacz,
10:37e)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2024 r.,
10:39f)w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2024 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej,
10:41g)w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2024 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego,
10:42h)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:43i)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:44j)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Blizanów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:45k)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Brzeziny prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:46l)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Ceków - Kolonia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:47m)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:48n)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:49o)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:50p)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:51r)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:52s)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:53t)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:54u)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Koźminek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:55w)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Koźminek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:56x)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:58y)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
10:59z)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
11:00aa)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
11:01ab)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
11:02ac)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Szczytniki prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
11:04ad)zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Żelazków prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,
11:11ae)w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego wdzięczność i uznanie dla osób, które łącznie przez 25 lat poświęciły się tworzeniu i rozwijaniu struktur samorządowych Ziemi Kaliskiej,
11:12af)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024,
11:14ag)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031.
11:347.Interpelacje i zapytania radnych.
11:488.Wnioski i oświadczenia radnych.
11:489.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad