III sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 11 stycznia 2019 r.

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 499 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:02:07
Liczba odtworzeń: 626
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
13:042.Przyjęcie porządku obrad.
13:073.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok.
13:094.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026.
13:115.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odowłania i powołania Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski.
13:136.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
13:317.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
13:388.Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 156/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski.
13:419.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Gminy Solec Kujawski do Związku Miast Nadwiślańskich.
14:0310.Wolne głosy i wnioski.
14:0311.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad