LVIII Sesja Rady Miasta Ustroń 25.01.2024

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 25 stycznia 2024
Długość nagrania: 01:00:29
Liczba odtworzeń: 108
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołów z obrad LV i LVI sesji Rady Miasta.
14:043.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:044.Raport z realizacji programu ochrony środowiska.
14:045.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:086.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego w Ustroniu (M.J.)
14:087.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego w Ustroniu (M.H.)
14:118.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Wsparcie Ustrońskiego Seniora” w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
14:129.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń.
14:1310.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:1411.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Lipowska).
14:1612.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości (dz. nr 4913/1).
14:1613.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości (dz. nr 4913/3).
14:1814.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (dz. nr 2052/78).
14:5415.Sprawy bieżące Miasta.
14:5916.Sprawy bieżące Rady Miasta.
14:5917.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad