73. Sesja Rady Miasta - 19.01.2024

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 22 stycznia 2024
Długość nagrania: 02:15:59
Liczba odtworzeń: 262
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne:
a)stwierdzenie quorum.
b)ustalenie porządku obrad.
c)przyjęcie Protokołu z LXXII Sesji Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2023 r.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza i wykonywania uchwał Rady Miasta.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
5.Sprawozdanie z pracy Radzyńskiego Ośrodka Kultury za 2023 r.
6.Zatwierdzenie planów pracy komisji.
7.Podjęcie uchwał:
a)Druk Nr 391/LXXIII/2024 - w sprawie przyjęcia od Gminy Parczew realizacji zadania w zakresie udzielenia mieszkańcom Gminy Parczew schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych.
b)Druk Nr 392/LXXIII/2024 - w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
c)Druk Nr 393/LXXIII/2024 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
d)Druk Nr 394/LXXIII/2024 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8.Wolne wnioski i informacje.
18:169.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad