LVII Uroczysta Sesja Rady Miasta Ustroń 11.01.2024

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 12 stycznia 2024
Długość nagrania: 01:28:36
Liczba odtworzeń: 122
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

17:121.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
17:132.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
17:523.Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ustroń prof.dr.n.med. Andrzejowi Bochenkowi.
18:014.Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego Piotrowi Zwiasowi oraz Januszowi Śliwce.
18:035.Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Państwu Barbarze i Edwardowi Langhammerom.
18:086.Wręczenie dyplomów i wyróżnień „Za zasługi dla Miasta Ustronia”.
18:357.Wręczenie nagród i wyróżnień za wybitne osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2023 oraz złożenie gratulacji Laureatom Lauru Ziemi Cieszyńskiej.
18:378.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad