LII Sesja Rady (nadzwyczajna) w dniu 12 stycznia 2024

Rada Gminy Obrowo
Czas publikacji: 12 stycznia 2024
Długość nagrania: 00:18:40
Liczba odtworzeń: 544
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:051.Otwarcie LII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
11:062.Stwierdzenie quorum.
11:063.Ustalenie porządku obrad.
11:074.Przyjęcie protokołu z LI sesji.
11:085.Wybór sekretarza obrad.
11:186.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2024 rok.
11:197.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2024-2037
11:198.Zakończenie obrad LII sesji Rady Gminy w Obrowie.
pokaż cały porządek obrad