Sesja Rady w dniu 8 stycznia 2024 cz.2

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 8 stycznia 2024
Długość nagrania: 00:15:54
Liczba odtworzeń: 174
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie :
a)zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo”,
b)zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
c)zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024,
d)wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Strzałkowo umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
12:186.Wolne wnioski i informacje.
12:187.Zakończenie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad