LXII Sesja Rady w dniu środa 21 grudnia 2023

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 29 grudnia 2023
Długość nagrania: 00:05:51
Liczba odtworzeń: 270
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad LXI Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwały w sprawie:
1)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r..
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad